Přídavné čerpadla pro mobilní provoz

Při použití profesionálního kávovaru bez připojení kávovaru na vodovodní řád je nutné zabezpečit jiný zdroj tlakové vody.

Většinou se používá přídavné čerpadlo s expanzní nádobou, které zabezpečuje spolehlivý provoz kávovaru.

Řádkový výpis | Obrázkový výpis