Jak používat katexový změkčovač

V České republice je ve většině kaváren připojen ke kávovaru tento změkčovač, bohužel také ve většině kaváren se nepoužívá správně a pak neplní svoji funkci správně.


Filtr by se měl pravidelně regenerovat každý měsíc solí, pokud se tato regenerace neprovádí, dochází k pomalému zavápňování kávovaru a tím se snižuje jeho životnost a následně zvyšuje cena opravy způsobená vodním kamenem.

Jak provádět regeneraci katexové náplně

1. Zastavíme si hlavní přívod vody.

2. Otočíme spodní kohout do svislé polohy.

3. Horní kohout otočíme do vodorovné polohy tak, aby mířil na malé vyústění na ventilu.

4. Odpustíme si cca 2 litry vody horním vyústěním ventilu ( tím také odtlakujeme filtr ).

5. Otevřeme horní vstup do filtru, nasypeme 1 kg soli ( lépe 1,2-1,5kg ) a zase zavřeme.

6. Spodní kohout otočíme do vodorovné polohy na malé vyústění, kde je hadička odvedená do kbelíku, horní otočíme do levé vodorovné polohy a otevřeme hlavní přívod vody.

7. Vodu skrz spodní ventil necháme odtékat cca 40 minut, po tomto čase ochutnáme vodu z hadičky, pokud je chuťově vpořádku, přepneme spodní ventil do levé vodorovné polohy.

Tím máme katexový změkčovač zregenerovaný na další měsíc.

Není na škodu do oběhu zařadit také filtr pevných částic, prodloužíme tím životnost čerpadla v kávovaru.